Nagrania


Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy

Św. Paweł, Rm 10, 17

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami zrealizowanymi przez Instytut Andegavenum, opublikowanymi na kanale Youtube Instytutu.

Playlista 180 wykładów e-learningowych (166 filmów) projektu „Fundamenty Europy w perspektywie francuskiej szkoły historycznej”.

Nagrania dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”, nr projektu SONP/SN/514927/2021, całkowita wartość

projektu 888 893 zł, kwota dofinansowania 800 000 zł.