O nas


Rodzaj ludzki żyje z techniki i sztuki, z wiedzy i wartości moralnych.

Św. Tomasz z Akwinu

Klasycznie pojmowana humanistyka uwrażliwia człowieka na dobro, prawdę i piękno, kształtuje świadomość, pobudza wolę, uszlachetnia osobowość. Przybliża ona nam naszą kulturową tożsamość oraz pogłębia nasze cywilizacyjne zakorzenienie.

Celem Instytutu Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum jest rozpowszechnianie w społeczeństwie polskim tak pojmowanej humanistyki, kultywowanie dziedzictwa umysłowej spuścizny cywilizacji chrześcijańskiej oraz rewitalizacja edukacji klasycznej w nauczaniu powszechnym, co z kolei jest warunkiem sine qua non wychowania autentycznych elit, przydatnych Ojczyźnie i społeczeństwu. Instytut realizuje swoją misję we współpracy ze specjalistami z dziedzin humanistycznych, z instytucjami nauki oraz z organizacjami pozarządowymi.

Patronką Instytutu Andegavenum, a zarazem naszym wzorem do naśladowania jest święta królowa Jadwiga Andegaweńska, dobrodziejka polskiej nauki, mecenas sztuk, krzewicielka wiary.

Na niniejszej stronie znajdziecie Państwo informacje o naszych dotychczasowych dokonaniach i bieżących projektach, a zapisując się do naszego comiesięcznego newslettera dołączycie do grona naszych przyjaciół i darczyńców.